هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Server 1 - cPanel - DE اطلاعات php
Server 2 - Windows - USA اطلاعات php
Server 3 - VMWare ESXi - USA اطلاعات php
Server 4 - Virtualizor KVM - DE اطلاعات php
Server 5 - Virtualizor KVM - IRAN اطلاعات php
Server 6 - cPanel - IRAN اطلاعات php