ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
800,000 تومان
1 سال
800,000 تومان
1 سال
800,000 تومان
1 سال
.net
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
.org
700,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
.info sale!
250,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
.co
2,000,000 تومان
1 سال
2,000,000 تومان
1 سال
2,000,000 تومان
1 سال
.top hot!
150,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
.xyz hot!
150,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
.ir
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.space hot!
150,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
.site hot!
150,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
.website
70,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
.in
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
.pw
70,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.gold
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
.shop
300,000 تومان
1 سال
1,000,000 تومان
1 سال
1,000,000 تومان
1 سال
.me
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains