لایسنس

 • لایسنس cPanel سرور مجازی

  230,000/mo
  سفارش دهید
 • لایسنس cPanel سرور اختصاصی

  550,000/mo
  سفارش دهید
 • لایسنس دایرکت ادمین

  20,000/mo
  سفارش دهید
 • لایسنس دایرکت ادمین LifeTime Internal

  800,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید

  • قابل استفاده فقط در سرویسهای آبنوس انفورماتیک
 • لایسنس cPanel سرور مجازی اشتراکی

  25,000/mo
  100,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
 • لایسنس cPanel سرور اختصاصی اشتراکی

  35,000/mo
  200,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
 • لایسنس دایرکت ادمین اشتراکی

  15,000/mo
  سفارش دهید
 • لایسنس کلود لینوکس اشتراکی

  35,000/mo
  100,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
 • لایسنس لایت اسپید اشتراکی

  35,000/mo
  100,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
 • لایسنس Virtualizor اشتراکی

  35,000/mo
  100,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید