لایسنس

 • cPanel License

  50,000/mo
  300,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • سیستم لایسنس
   مناسب جهت سرور مجازی
 • cPanel License

  80,000/mo
  500,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • سیستم لایسنس
   مناسب جهت سرور اختصاصی
 • LiteSpeed License

  80,000/mo
  300,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • سیستم لایسنس
 • Cloud Linux License

  80,000/mo
  300,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • سیستم لایسنس
 • Directadmin License

  50,000/mo
  سفارش دهید
  • سیستم لایسنس
 • Virtualizor License

  80,000/mo
  200,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • سیستم لایسنس
 • Directadmin License

  55,000/mo
  سفارش دهید
 • Directadmin LifeTime Internal

  2,000,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید

  • قابل استفاده فقط در سرویسهای آبنوس انفورماتیک