لایسنس

 • cPanel License

  32,500/mo
  180,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • سیستم لایسنس
   مناسب جهت سرور مجازی
 • cPanel License

  55,000/mo
  350,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • سیستم لایسنس
   مناسب جهت سرور اختصاصی
 • LiteSpeed License

  55,000/mo
  180,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • سیستم لایسنس
 • Cloud Linux License

  55,000/mo
  180,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • سیستم لایسنس
 • Directadmin License

  30,000/mo
  سفارش دهید
  • سیستم لایسنس
 • Virtualizor License

  55,000/mo
  85,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • سیستم لایسنس
 • Directadmin License

  35,000/mo
  سفارش دهید
 • Directadmin LifeTime Internal

  2,000,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید

  • قابل استفاده فقط در سرویسهای آبنوس انفورماتیک