لایسنس

 • cPanel License

  100,000/mo
  700,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • سیستم لایسنس - سرور مجازی
 • cPanel License

  200,000/mo
  1,300,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • سیستم لایسنس - سرور اختصاصی
 • LiteSpeed License

  200,000/mo
  700,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • سیستم لایسنس
 • Cloud Linux License

  200,000/mo
  700,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • سیستم لایسنس
 • Directadmin License

  100,000/mo
  سفارش دهید
  • سیستم لایسنس
   مناسب سرور مجازی و اختصاصی
 • Virtualizor License

  200,000/mo
  500,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • سیستم لایسنس
 • Directadmin License

  100,000/mo
  سفارش دهید
  • ارجینال
   مناسب سرور مجازی و اختصاصی
 • Directadmin LifeTime

  3,000,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • قابل استفاده فقط در سرویسهای آبنوس انفورماتیک