سرور مجازی ایران

 • Vps 1

  2,000,000/yr
  سفارش دهید


  • Cpu 1 Core
   Ram 2 GB
   Storage 20 GB SSD
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   Location Iran

 • Vps 2

  2,500,000/yr
  سفارش دهید


  • Cpu 2 Core
   Ram 4 GB
   Storage 40 GB SSD
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   Location Iran

 • Vps 3

  400,000/mo
  سفارش دهید


  • Cpu 2 Core
   Ram 8 GB
   Storage 80 GB SSD
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   Location Iran

 • Vps 4

  550,000/mo
  سفارش دهید


  • Cpu 3 Core
   Ram 12 GB
   Storage 120 GB SSD
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   Location Iran

 • Vps 5

  650,000/mo
  سفارش دهید


  • Cpu 4 Core
   Ram 16 GB
   Storage 160 GB SSD
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   Location Iran

 • Vps 6

  1,250,000/mo
  سفارش دهید


  • Cpu 8 Core
   Ram 32 GB
   Storage 240 GB SSD
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   Location Iran