سرور مجازی ایران

 • Vps 1

  350,000/mo
  سفارش دهید


  • Cpu 1 Core
   Ram 2 GB
   Storage 20 GB SSD
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Location Iran

 • Vps 2

  450,000/mo
  سفارش دهید


  • Cpu 2 Core
   Ram 4 GB
   Storage 40 GB SSD
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Location Iran

 • Vps 3

  700,000/mo
  سفارش دهید


  • Cpu 2 Core
   Ram 8 GB
   Storage 80 GB SSD
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Location Iran

 • Vps 4

  1,000,000/mo
  سفارش دهید


  • Cpu 3 Core
   Ram 12 GB
   Storage 120 GB SSD
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Location Iran

 • Vps 5

  1,500,000/mo
  سفارش دهید


  • Cpu 4 Core
   Ram 16 GB
   Storage 160 GB SSD
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Location Iran

 • Vps 6

  2,200,000/mo
  سفارش دهید


  • Cpu 8 Core
   Ram 32 GB
   Storage 240 GB SSD
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Location Iran