سرور - سخت افزار سرور

 • HP ProLiant DL360 G8

  17,000,000 تومان به صورت یک بار
  تماس بگیرید


  • Cpu 1 * Intel® Xeon E5-2620v2
   Ram 32 Gb
   Storage 1 Tb
   Power 2 * 460 W
   Storage Controller HP P420i
   Rail Kit Yes
   Rack Mount - 1 Unit

 • HP ProLiant DL360 G8

  20,000,000 تومان به صورت یک بار
  تماس بگیرید


  • Cpu 2 * Intel® Xeon E5-2620 v2
   Ram 64 Gb
   Storage 2 * 1 TB SSD
   Power 2 * 460 W
   Storage Controller HP P420i
   Rail Kit Yes
   Rack Mount - 1 Unit

 • HP ProLiant DL360 G8

  35,000,000 تومان به صورت یک بار
  تماس بگیرید


  • Cpu 2 * Intel® Xeon E5-2670 v1
   Ram 128 Gb
   Storage 2 * 1 Tb SSD
   Power 2 * 460 W
   Storage Controller HP P420i
   Rail Kit Yes
   Rack Mount - 1 Unit