سرور - سخت افزار سرور

 • HP ProLiant DL360 G7

  5,100,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید


  • Cpu 2 * Intel® Xeon® Processor X5650
   Ram 16 Gb
   H.D.D 250 Gb SATA
   Power 2 * 460 W
   Storage Controller HP P410i
   Rail Kit Yes
   Rack Mount - 1 Unit
 • HP ProLiant DL360 G7

  6,300,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید


  • Cpu 2 * Intel® Xeon® Processor X5650
   Ram 32 Gb
   H.D.D 600 Gb SAS
   Power 2 * 460 W
   Storage Controller HP P410i
   Rail Kit Yes
   Rack Mount - 1 Unit
 • HP ProLiant DL360 G7

  8,000,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید


  • Cpu 2 * Intel® Xeon® Processor X5650
   Ram 64 Gb
   H.D.D 900 Gb SAS
   Power 2 * 460 W
   Storage Controller HP P410i
   Rail Kit Yes
   Rack Mount - 1 Unit
 • HP ProLiant DL360 G8

  8,000,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید


  • Cpu 2 * Intel® Xeon® Processor 2620 v2
   Ram 32 Gb
   H.D.D 900 Gb SAS
   Power 2 * 460 W
   Storage Controller HP P420i
   Rail Kit Yes
   Rack Mount - 1 Unit
 • HP ProLiant DL360 G8

  9,500,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید


  • Cpu 2 * Intel® Xeon® Processor 2620 v2
   Ram 64 Gb
   H.D.D 900 Gb SAS
   Power 2 * 460 W
   Storage Controller HP P420i
   Rail Kit Yes
   Rack Mount - 1 Unit
 • HP ProLiant DL360 G8

  11,500,000 تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید


  • Cpu 2 * Intel® Xeon® Processor 2670 v1
   Ram 64 Gb
   H.D.D 900 Gb SAS
   Power 2 * 460 W
   Storage Controller HP P420i
   Rail Kit Yes
   Rack Mount - 1 Unit