سرور اختصاصی ایران

 • Server 1

  20,000,000/yr
  سفارش دهید


  • Base Server HP ProLiant DL360 G8
   Cpu 1 * Intel® Xeon E5-2620 v2
   Ram 32 Gb
   Storage 1 Tb SSD
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   location Iran
 • Server 2

  25,000,000/yr
  سفارش دهید


  • Base Server HP ProLiant DL360 G8
   Cpu 2 * Intel® Xeon E5-2620 v2
   Ram 64 Gb
   Storage 2 * 1 Tb SSD
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   location Iran
 • Server 3

  35,000,000/yr
  سفارش دهید


  • Base Server HP ProLiant DL360 G8
   Cpu 2 * Intel® Xeon E5-2670 v1
   Ram 128 Gb
   Storage 2 * 1 Tb SSD
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   location Iran