سرور اختصاصی ایران

 • Server 1

  1,250,000/mo
  تماس بگیرید


  • Base Server HP ProLiant DL360 G6
   Cpu 2 * Intel® Xeon® L5520
   Ram 32 Gb
   Storage 700 Gb SAS
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   location Iran
 • Server 2

  1,500,000/mo
  تماس بگیرید


  • Base Server HP ProLiant DL360 G7
   Cpu 2 * Intel® Xeon® 5650
   Ram 64 Gb
   Storage 500 Gb SATA
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   location Iran
 • Server 3

  1,800,000/mo
  تماس بگیرید


  • Base Server HP ProLiant DL360 G8
   Cpu 2 * Intel® Xeon E5-2620v2
   Ram 32 Gb
   Storage 1 Tb SSD
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   location Iran
 • Server 4

  2,000,000/mo
  تماس بگیرید


  • Base Server HP ProLiant DL360 G8
   Cpu 2 * Intel® Xeon E5-2620v2
   Ram 64 Gb
   Storage 1 Tb SSD
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   location Iran
 • Server 5

  2,500,000/mo
  تماس بگیرید


  • Base Server HP ProLiant DL360 G8
   Cpu 2 * Intel® Xeon E5-2670
   Ram 80 Gb
   Storage 1 Tb SSD
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   location Iran
 • Server 6

  3,000,000/mo
  تماس بگیرید


  • Base Server HP ProLiant DL360 G8
   Cpu 2 * Intel® Xeon E5-2670
   Ram 128 Gb
   Storage 2 * 1 Tb SSD
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   location Iran