سرور مجازی آمریکا

 • Vps 1

  180,000/mo
  سفارش دهید


  • Cpu 2 Core
   Ram 2 GB
   Storage 20 GB SSD
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth 20 TB
   Location USA
 • Vps 2

  300,000/mo
  سفارش دهید


  • Cpu 3 Core
   Ram 4 GB
   Storage 80 GB SSD
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth 20 TB
   Location USA
 • Vps 3

  500,000/mo
  سفارش دهید


  • Cpu 4 Core
   Ram 8 GB
   Storage 160 GB SSD
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth 20 TB
   Location USA
 • Vps 4

  850,000/mo
  سفارش دهید


  • Cpu 8 Core
   Ram 16 GB
   Storage 240 GB SSD
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth 20 TB
   Location USA
 • Vps 5

  1,750,000/mo
  سفارش دهید


  • Cpu 16 Core
   Ram 32 GB
   Storage 360 GB SSD
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth 20 TB
   Location USA