سرویسهای حجیم (هاست دانلود)

 • 15 گیگابایت لینوکس

  300,000/yr
  سفارش دهید


  • پهنای باند نامحدود
   اف تی پی اکانت نامحدود
   ساب دومین نامحدود
   پارک و Addon دومین نامحدود
 • 30 گیگابایت لینوکس

  600,000/yr
  سفارش دهید


  • پهنای باند نامحدود
   اف تی پی اکانت نامحدود
   ساب دومین نامحدود
   پارک و Addon دومین نامحدود
 • 50 گیگابایت لینوکس

  1,000,000/yr
  سفارش دهید


  • پهنای باند نامحدود
   اف تی پی اکانت نامحدود
   ساب دومین نامحدود
   پارک و Addon دومین نامحدود
 • 100 گیگابایت لینوکس

  2,000,000/yr
  سفارش دهید


  • پهنای باند نامحدود
   اف تی پی اکانت نامحدود
   ساب دومین نامحدود
   پارک و Addon دومین نامحدود
 • 500 گیگابایت لینوکس

  10,000,000/yr
  سفارش دهید


  • پهنای باند نامحدود
   اف تی پی اکانت نامحدود
   ساب دومین نامحدود
   پارک و Addon دومین نامحدود
 • 1 ترابایت لینوکس

  20,000,000/yr
  سفارش دهید


  • پهنای باند نامحدود
   اف تی پی اکانت نامحدود
   ساب دومین نامحدود
   پارک و Addon دومین نامحدود