گزارش آسیب پذیری در VMware

این حملات در سطح جهانی و به ویژه در اروپا شناسایی شده اند. به گفته کارشناسان اکوسیستم و همچنین مقامات، آنها ممکن است با باج افزار نوادا مرتبط باشند و از CVE-2021-21974 استفاده می کنند.این حملات عمدتاً ... بیشتر »

4th Feb 2023