سرور اختصاصی فنلاند

 • Server 1

  800,000/mo
  سفارش دهید


  • CPU Intel Core i7
   Ram 16 Gb
   H.D.D 2 * 3 Tb
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   Location Finland
 • Server 2

  845,000/mo
  سفارش دهید


  • CPU Intel Core i7
   Ram 32 Gb
   H.D.D 2 * 2 Tb
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   Location Finland
 • Server 3

  900,000/mo
  سفارش دهید


  • CPU Intel Core i7-920
   Ram 48 Gb
   H.D.D 2 * 2 Tb
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   Location Finland
 • Server 4

  1,035,000/mo
  سفارش دهید


  • CPU Intel Core i7
   Ram 64 Gb
   H.D.D 2 * 3 Tb
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   Location Finland
 • EX42

  1,175,000/mo
  1,075,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید


  • CPU Intel Core i7-6700 Quad-Core
   Ram 64 Gb
   H.D.D 2 x 4 TB SATA Enterprise
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   Location Finland
 • EX42-NVMe

  1,175,000/mo
  1,075,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید


  • CPU Intel Core i7-6700 Quad-Core
   Ram 64 Gb
   Storage 2 x 512 NVMe
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   Location Finland
 • AX41

  1,175,000/mo
  1,075,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید


  • CPU AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core
   Ram 64 Gb
   H.D.D 2 x 4 TB SATA Enterprise
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   Location Finland
 • AX41-NVMe

  1,175,000/mo
  1,075,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید


  • CPU AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core
   Ram 64 Gb
   Storage 2 512 NVMe
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   Location Finland
 • EX52

  1,725,000/mo
  1,625,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید


  • CPU Intel Core i7-8700 Hexa-Core
   Ram 64 Gb
   H.D.D 2 x 8 TB SATA Enterprise
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   Location Finland
 • EX52-NVMe

  1,725,000/mo
  1,625,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید


  • CPU Intel Core i7-8700 Hexa-Core
   Ram 64 Gb
   Storage 2 x 1 TB NVMe
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   Location Finland
 • SX62

  2,000,000/mo
  1,900,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید


  • CPU Intel Xeon E3-1270 v3
   Ram 32 Gb
   H.D.D 4 x 10 TB SATA Enterprise
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   Location Finland
 • SX132

  4,750,000/mo
  4,650,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید


  • CPU Intel Xeon E5-1650 v3
   Ram 128 GB
   H.D.D 10 x 10 TB SATA Enterprise
   Ip Address 1
   Port 1 Gbps
   Bandwidth Unlimited
   Location Finland