آدرس : شاهین شهر – خیابان کارگر بلوار دانشجو خیابان آبان ۸

تلفن تماس : ۰۳۱۴۵۳۰۲۲۰۸

همراه :   ۰۹۰۲۷۰۲۰۸۸۲ – ۰۹۱۳۸۹۴۵۲۹۲

ارتباط در تلگرام : izadi894@