آدرس : اصفهان – شاهین شهر – شهرک پردیس – خیابان اسفند – فرعی ۲ جنوبی ساختمان شماره ۱۰ – واحد ۳۳

کد پستی : ۸۳۱۷۹۷۸۲۱۰

تلفن تماس : ۰۳۱۴۵۲۸۶۵۹۵

همراه :   ۰۹۰۲۷۰۲۰۸۸۲ – ۰۹۱۳۸۹۴۵۲۹۲

ارتباط در تلگرام : izadi894@